Sundhedsstyrelsen – Aldersgrænse for salg

Cart

Your cart is empty.

x
Remove

Subtotal incl. VAT. Shipping calculated on checkout.

Add note

Privacy policy

Persondatapolitik for kunder og øvrige samarbejdspartnere på Krenkerup Gods

Som følge af vores samarbejde behandler vi personoplysninger om dig.
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Krenkerup Gods, CVR-nr. 25615085, Krenkerupvej 33, 4990 Sakskøbing.
Datasnavrlig: CFO René Jacobsen – rj@krenkerup.dk

Formål – Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • a) Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom virksomhedens navn, adresse, CVR.nr., virksomhedens drift, ejerforhold, kontonummer m.v. vi behandler. Endvidere behandler vi navn, tlf.nr., e-mailadresse og eventuelt andre almindelige kontaktoplysninger på kontaktpersoner i virksomheden.
 • b) Særlige og Følsomme personoplysninger vil kun blive behandlet efter forudgående samtykke.

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • a) For at kunne opfyldte kontrakter, samarbejdsaftaler mv.
 • b) For at kunne overholde gældende lovgivning.
 • c) Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.


Opbevaring af personoplysninger


De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk, herunder vil nogen data blive opbevaret i vores CRM-system, som behandles af ekstern databehandler. Der er indgået databehandleraftale med databehandleren.
Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.
Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som reglerne er nu, skal oplysninger af regnskabsmæssig karakter (f.eks. fakturaer) gemmes i mindst 5 år efter samarbejdsforholdets ophør. Hvis der verserer klage- eller erstatningssag, skal oplysningerne gemmes til sagen er afsluttet.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig og offentlige myndigheder, fx VIRK.


Almindelige besøgende på hjemmesiden 

Når du besøger og klikker rundt på www.krenkerupbryggeri.dk og krenkerup.dk behandler vi en række personoplysninger. Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

 • IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyr type, MAC-nummer (afhængig af udstyr) mv.
 • Færden rundt på hjemmesiden og umiddelbart før og efter besøget på hjemmesiden. Tidspunkter for og varighed af besøg på sider og undersider mv.
 • Interesser og præferencer


De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 • At hente hjemmesiden fra serveren, så hjemmesiden kan vises i din browser.
 • At optimere siden og give dig den bedst mulige oplevelse.
 • At udarbejde statistik over din og andres brug af hjemmesiden.
 • At udarbejde statistik og analyse med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.
 • Markedsføringsformål, herunder profilering og adfærdsbaseret markedsføringstiltag, så vores produktinformation og tilbud til dig bliver så skræddersyet som muligt.
 • At overholde gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning og e-privacy regler), f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk grundlag for behandlingen (f.eks. indhentelse af samtykke)
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til registrerede og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og tredjeparter
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af hjemmesiden.

Oplysningerne om din adfærd indsamles ved brug af cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik. Oplysninger kan ligeledes blive indsamlet fra dig direkte, fra vores it-systemer, fra vores koncernforbundne selskaber eller fra tredjeparter.
Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies, herunder til brug for profilering, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Personoplysninger bliver videregivet og delt med følgende modtagere, som beskrevet i samtykket
til cookies og cookie-politikken:

 • Digitale mediapartnere
 • Kreative -og digitale bureaupartnere

Det er frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan tilgå hjemmesiden eller bruge visse features på siden m.v.


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til godsets dataansvarlige jævnfør
punkt 1. Ved ændring af dataansvarlig vil det blive offentliggjort på godsets hjemmesider.

 

Ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Nedenstående dato opdateres, når der sker opdateringer.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 30. marts 2021.

Med venlig hilsen
Krenkerup Gods
Dataansvarlig René Jacobsen

Newsletter

Subscribe to our newsletter and be updated on new beers, events and much more.